Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Afdrukken

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie over en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school (volgens bevoegdheden die decretaal zijn vastgelegd). Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.
Er wordt één gezamenlijke schoolraad gevormd voor de kleuter- en de lagere school samen.

Deze schoolraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris (beiden gekozen uit de leden van de schoolraad) en een gelijk aantal afgevaardigden van volgende geledingen:

  • het personeel van de GVKS (kleuterschool Zilverenhoek en kleuterschool De Platanen)
  • het personeel van de GVLS (lagere school Zilverenhoek)
  • de ouders van de GVKS (kleuterschool Zilverenhoek en kleuterschool De Platanen)
  • de ouders van de GVLS (lagere school Zilverenhoek)
  • gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap (zowel voor GVKS als voor GVLS)
  • de beide directies (GVKS en GVLS basisschool Zilverenhoek - Maria Immaculata)

Indien u wenst te weten wie deze personen in zijn kan u de namen steeds opvragen bij de voorzitter van de schoolraad, nl. Dhr. Joep Jongmans OF op het secretariaat van de school.